பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

சதுர மூல கால்குலேட்டர்

சதுர மூல கால்குலேட்டர் நீங்கள் சதுர ரூட் (2 பட்டம் ரூட்) அல்லது எந்த எண் தீவிரவாத கணக்கிட உதவும். எண்ணை மற்றும் கணிப்பது பொத்தானை அழுத்தவும்.
சதுர மூல கால்குலேட்டர்

இருந்து சதுர மூல