பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

இயக்கம் கால்குலேட்டர் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி

இயக்கம் கால்குலேட்டர் நியூட்டன் ஒரு சட்டம் இரண்டாவது நீங்கள் நியூட்டன் இயக்கம் இரண்டாவது விதி பயன்படுத்தி பொருள் ஒரு படை, வெகுஜன மற்றும் முடுக்கம் கணக்கிட அனுமதிக்கிறது.

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி மூலம் கணக்கிட

நிறை (M): கிலோ
முடுக்கம் (அ): M / s 2

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி ஒரு பொருளின் முடுக்கம் பொருள் பயன்படுத்தப்படும் வெளி சக்திகளின் திசையன் தொகை நேரடியாக விகிதாசார, மற்றும் வெகுஜன பொருட்களை தலைகீழ் விகிதத்தில் உள்ளது என்று கூறுகிறது.