பிடித்தவையில் சேர்
 
நீக்கவும்

ஷூஸ் ஆன்லைன் கால்குலேட்டர் அளவுகள்

ஷூஸ் ஆன்லைன் கால்குலேட்டர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க மற்றும் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பல்வேறு நாடுகளின் அளவுகள் காலணிகள் மாற்ற அனுமதிக்கிறது அளவுகள்.

காலணிகள் அளவு கால்குலேட்டர் நீங்கள் ஐரோப்பிய, பிரிட்டிஷ் (இங்கிலாந்து), அமெரிக்க (அமெரிக்கா), ஜப்பனீஸ், ரஷியன் அளவுகள் அல்லது சென்டிமீட்டர் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் ஷூ அளவுகள் மாற்ற அனுமதிக்கிறது. நீங்கள் பெரிய மற்றும் சிறிய அளவுகளில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் காலணி அளவு அட்டவணை பார்க்க முடியும்.